boogie@2x

AZOTLU GÜBRE ÇÖZELTİSİ

Ambalaj: 10 Lt

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Toplam N: %15,5 (Amonyum azotu %4,5,nitrat azotu %9,üre azotu %2)

Magnezyum: % 2

Çinko. % 5

Biüresi düşüktür.