bznfe@2x
İZ ELEMENTLİ GÜBRELERİ

Mikro Bitki Besin Maddeleri Karışımı

Ambalaj: 10 kg

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Suda Çözünür Bor (B): 5
Suda Çözünür Demir (Fe): 2
Suda Çözünür Çinko (Zn): 11
Tamamı Suda Çözünür
Klor (Cl): 0

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZLARI

image